با توجه به مشخصات سرویسهای پردازش ابری مناسب سازمان ها به نظر نگارنده سرویسهای زیر قابلیت ارائه ابری را دارا هستند

-         خدمات مدیریت و گزارش دهی پروژه

-         خدمات تنظیم جلسه و نگهداری صورت جلسات

-         خدمات تبادل پیام داخلی

-         خدمات اطلاع رسانی داخلی (بردهای اطلاع رسانی داخلی سازمان)

یقیناً آشنایی بیشتر با سازمان­ها و تامل در نیازهای آنها با داشتن آشنایی اولیه یا سرویسهای پردازش ابری میتواند منجر به پربار کردن فهرست فوق شود.

منبع : شرکت مدل سازان نرم افزار (مسنا) |نمونه هایی از سرویسهای پردازش ابری مناسب سازمانها
برچسب ها : خدمات ,         ,ابری ,سرویسهای ,داخلی ,پردازش ,         خدمات ,سرویسهای پردازش ,پردازش ابری ,رسانی داخلی ,ابری مناسب ,اطلاع رسانی داخلی